Ry Roklub

Tour de Tørring-Ry 2017
Af: 137 - Poul Lervad Rev.: 02.10.2017
Udskriv | Send | Hits: 312 |
 
I skrivende stund har vi fint sensommervejr, men Tour de Tørring-Ry har gennem årene budt deltagerne på mangfoldige oplevelser lige fra let morgenfrost og tynd isskorpe på den lille sø ved Bredvad Mølle, kæntringer når pagajen blev grebet i en hvirvel eller når roeren røg ind under udhængende grene, høj vandstand og vanskeligheder med at passere under broer og til solskin, medvind og medstrøm op gennem det varierede landskab. Dette er turen, hvor nye roere får brug for alle sine færdigheder, hvor den smalle å bugter sig, og der skal arbejdes med pagajen for at få den bedste kurs frem mod næste sving, og hvor der i god medstrøm skal styres uden om grøde og andre forhindringer.

 

 

Sidste nyt (søndag 1. oktober) 

 Vi er nu forbi tilmeldingsfristen, og turen bliver i år gennemført med 9 roere, fordelt på 1 K2 og 7 i K1.

 

4 roere forventer at gennemføre hele strækningen Tørring-Ry, medens de øvrige forventer at slutte turen ved Voervadsbro eller Kloster Mølle. 

Som noget særligt, har Mads meldt sig som den store tour-servicehjælper, og han kører med kajaktraileren.

 

De tilmeldte har særskilt fået oversigt over deltagere, kajakker osv. 

Poul 

Denne tur er efterhånden blevet en klubtradition, der i den nuværende form har fundet sted som en efterårstur siden 2010. Klik evt. her efter info og foto 2015

I 2016 med 25 deltagere. 

 

Her følger oplæg til årets Tour de Tørring Ry, søndag 8. oktober 2017:

 

Dagsprogram:

Kl. 0730     Vi mødes i klubben og læsser kajakker

Vi fordeler os i biler, kører til Tørring og ud fra et senere udarbejdet transportprogram "anbringes" biler på relevante steder.

Efter afgang fra Tørring Teltplads roes 10 km til 1. pausested med formiddagskaffe. Det tager som regel ca. 2 timer at nå frem til Aale Teltplads.

Derefter pauser efter behov og aftale.

Sluttidspunkt søndag eftermiddag afhængigt af deltagernes ønsker.

 

Økonomi og betaling:

Der er sikret turbevillinger a kr. 125,-. Dertil kommer udgifter til transport, anslået kr. 50,-, ialt kr. 175,- som betales kontant (til Poul) eller overføres senest søndag 1. oktober kl. 1800 til reg. nr. 5479 kontonr. 0005914628. Husk at påfør dit navn på overførslen.

Der refunderes kr. 1,- pr. km uden og kr. 1,50 pr. km med kajaktrailer til dem, der hjælper med kørsel.

 

Tilmelding:

Senest søndag 1. oktober kl. 1800 til undertegnede på Poul.Lervad@gmail.com.

Tilmelding anses først gældende, når betaling er indgået på kontoen og tillige som bindende (ingen tilbagebetaling af turgebyr), idet turens logistik planlægges efter deltagerantal og deltagernes ønsker om, hvor turen skal slutte.

Ved tilmelding SKAL følgende oplyses:

1) jeg kan ikke køre

2) jeg kan stille med bil, og den har/har ikke anhængertræk. Plads til x antal voksne personer.

3) hvor mange kajakker kan medbringes på taget

4) har du særlige ønsker/behov, f.eks. om at tilslutte dig eller afslutte turen ved Bredvad Mølle, el. do. ved Voervadsbro el. Kloster Mølle.

5) prioritere to ønsker om kajaktype (f.eks. Raptus - TCR). Skriv også, hvis du af specielle grunde, f.eks. korte ben el. store fødder, har brug for en el. to helt bestemte kajakker.

6) mobiltlf og e-mail)

 

Praktiske oplysninger

Hver deltager sørger for madpakke, frugt, chokolade, drikkevare til eget brug og hele dagen

Det anbefales at medbringe flere sæt tørt tøj og et håndklæde pakket vandtæt

Vi kører afsted omklædt og klar til at ro (husk at se vejrudsigten)

Det anbefales at hver deltager sikrer sig en "livline", der kan ringes efter, hvis man undervejs bliver ramt af søsyge eller af andre årsager ønsker at blive hentet uden for det planlagte sted.

Snarest efter tilmeldingsfrist fastlægges turens logistik, der sendes til deltagerne med oplysning om, hvem der skal køre, om kajakfordeling osv.

Hver deltager må herefter selv sikre sig, at kajakken er i orden og måske udstyres med små finesser til afværgelse af grøde på roret m.v.

Evt. spørgsmål til Poul el. i kommentarfeltet til dette indlæg.

 

Kun påloggede brugere har adgang til at kommentere. Registrer dig/Log på