Ry Roklub

Klubbens historie
Af: 7 - Per Hallum Rev.: 02.02.2008
Udskriv | Send | Hits: 29680 |
 

Klubben blev startet i 1948, og indeholder mange, mange gode og sjove historier.
Ry Roklub har siden sat sit præg på lokalsamfundet gennem sine mange og forskelligartede aktiviter
Dels har Ry Roklub dannet avisoverskrifter om medaljetagere i ro- og kajaksporten, og dels gennem sine mange "sideaktiviteter". 

Byfesten en af de helt store sideaktiviteter i klubbens histore, men også Kondiløbene er en aktivitet som hundredvis af mennesker fra nær og fjern har haft glæde af siden 1969 - og stadig har det i dag.

Klubbens historie er her opdelt i forskellige emner, og fortælles primært gennem billeder og klubbladet Makrellen. 
Se under linkene og fordyb dig i klubbens rødder.

  • Den første spæde start
  • Klubhuset
  • Haven
  • Klubreglement
  • Kajakkernes indtog
  • De små sjove

Den første spæde start.

De første 40 år.
En kort fortælling om de største begivenheder i klubbens første 40år. Fortællingen er hentet fra klubbens 40 års jubilærum i 1988, den blev udgivet i klubbladet "Makrellen nr.4" og fortsat i "Makrellen nr. 5"

 

Starten på Byfesten
Byfesten startede i 1962 som en del af aktiviteterne for at samle penge til det længe ventede klubhus. 
Byfesterne blev mange, de fortatte frem til efter årtusindeskiftet,
Til tider var der over 10.0000 gæster på plænen, og klubben nyder stadig godt af de økonomiske midler der blev sparet op i disse mange år.
Her et udpluk fra referaterne dengang, om hvordan pengene blev rejst og frem til indvielsen.

 

Klubhuset.

 "Spejderhytten ved Møllesøen".
Fra starten har det være vigtigt at finde et udgangspunkt at dyrke sin sport fra.
De første 15 år var mulighederne begrænset til et bådhus som var lejet af Rye Nørreskov. Det var trange kår, idet huset også blev anvendt til andre formål.
Huset ligger stadig ved Møllesøen, og er i dag kendt under navnet "Spejderhytten".
 
Det oprindelige klubhus blev bygget i 1963.
Her tog tingene rigtig fart, klubben fik byggetilladelse på Skimminghøj, og ved fælles hjælp fik man et stort flot klubhus op at stå - og nu på den "rigtige" side af møllen.
 
Den store udvidelse i 1976.
Aktiviteterne var store og rammerne var blevet for små, en storstilet arbejdsindsats blev lag for dagen, det var både opholdsfaciliteterne og bådhallen der blev større, faktisk blev størrelsen på bådhallen mere end fordoblet.
 Det er de opholdslokaler vi stadig har i dag der blev bygget dengang i 1976.
Den nye bådhal og motionsrummet i 1997.
Pladsforholdene var trange, bådene lå i 3 lag, og et rullestativ med de 8 kajakker måtte ofte trilles ud for at få adgang til inriggerne. Der var også ønsker om et motionsrum hvor de to roergometere -der længe havde stået i forhallen- kunne placeres.
Udbygning af forhallen 2002
De store murstens konstruktioner havde slået revner, og forhallen kunne ændres så arealet udnyttes bedre.

Brandvæggen og motionsrum 2.
Etableringen af en brandvæg mellem bådhallerne gav mulighed for, forholdsvis let at opbygge et motionsrum mere.

 

 

Haven
Haven kom til i 1989, fordi den offentlige sti der blev etableret foran roklubben 2 år tidligere gennemskar den gamle klubhave.

Klubreglement

Klubreglementet 1965 afspejler tiden på en charmerende måde.
Her kan du læse hvilke ting og forhold bestyrelsen fandt det nødvendigt at lovgive om i 1965, og dermed noget om mentaliteterne dengang.
Feks lukkede opholdsstuen kl 22:30 - hvis der ikke var et bestyrelsesmedlem - eller en vagthavende - tilstede!!
Der var regler for tobaksrygning og der måtte ikke nydes spiritus - hverken på land eller i bådene, og der måtte ikke henkastes affald på gulvene........

Hyggeligt er det også at se et godt gammelt skrivemaskine-layout.
Til de lidt yngere læsere kan jeg oplyse, at "Ctrl-Z" ikke fandtes på en gammeldags skrivemaskine.

 

Kajakkernes indtog
Kajakroning i Ry Roklub blev starte af en lille kreds af ildsjæle i 1990. Der var meget debat og modstanderne var markante. Generalforsamlingen 1990 vedtog at kajakkerne skulle have en plads i klubben. Tilbudet gjaldt kun for frigivne inriggerroere.
Kajakroningen var populær og er vokset eksplosivt og giver idag klubben liv udenfor klubaftnerne og hele året rundt.

De små sjove

Flere små sjove billeder og historie fra klubben gennem tiderne.

Billedet her viser en kæntringsprøve i 1970