Ry Roklub

Regler for HandiKAProning
Af: 7 - Per Hallum Rev.: 07.02.2016
Udskriv | Send | Hits: 40474 |
 

Sæsonens første løb
Ved årets første handiKAP løb, starter alle samtidig og for taget tid.

Den tid du brugte i sæsonens første løb ("Faktiske rotid"), benyttes så som "Forventet rotid" til næste løb ugen efter - du bliver altså passet ind i løbet i forhold til din nuværende formåen.

Starttid

Du skal derfor tilmelde dig aftenens løb på startlisten senest 5 minutter før løbet startes.

Løbsuret startes kl. 19.00 - og opløbet bliver således hhv. kl. 20.00 og 19.30.

Du følger selv med i udviklingen at dit eget starttidspunkt - og ved derfor hvornår du skal starte allerede inden du møder i klubben - ellers fremgår det af startlisten.

Tidsudregning
Som førstegangs deltager starter du til tiden 00:00 - alså kl. 19:00.
Den tid du faktisk brugte til at ro turen på, forventes det også at du kan gøre det på næste gang.
Din starttid til de næste løb, bliver beregnet så du kommer i mål samtidig med de øvrige - med mindre du forbedre dig.

Når det under et af de efterfølgende løb lykkes dig at ro hurtigere end din "Forventet rotid", vil du få en ny "Forventede rotid" til næste løb. Du skal altså leve op til dine egne forbedringer fremover.

Den nye "Forventede rotid" udregnes altid som sæsonens "Bedste rotid".

Din "Forventede rotid" vil altså blive hurtigere og hurtigere hen over sommeren, den kan ikke blive langsommere.

Ruten
Start og mål er ud for roklubben, der roes Birksø rundt (se kortet), indenom yderste bundgarnspæle for de 2 viste bundgarn, ned i enden af søen, og vender om den bundgarnspæl som står hvor Birksø er ved at blive til et åløb, altså på venstre side lige inden "5 knob" skiltet.

Da bundgarnspælene står tæt ude i Birksø, skal scullere og inriggere ikke ro "inden om" den yderste - men de skal ro helt tæt på den.

Ruten for de første 5 gange (uge 31-35) ror vi til Rosvig, rundt om pælen ved udmundingen af åen. Start og slut er samme rute som den traditionelle rute.  

 

Pointsystem

Der gives flest point til dem der forbedrer sig mest.
25 point til den der kommer først over målstregen, 24 til nr. 2 - 23 til nr. 3 osv. - der gives dog mindst 15 point til alle som deltager.

Der er 20 point til den eller dem, der er tidtagere. Der kan være 2 tidtager pr. gang.

Som førstegangs-deltager starter man til tiden 00:00 - og man får 20 point uanset placeringen.

Der afvikles 10 løb i sæson 2016. Det er dog kun muligt at samle point fra 7 løb, du har altså mulighed for at udeblive fra 3 løb i sæsonen, og alligevel være med helt fremme i pointhøsten.

Tidtagning
Tidtagning foretages med stopur på broen af tidtageren/-e. resultaterne overføres til papir, hvorfra det senere lægges ind på hjemmesiden.

Bådhold
Bådtyper med flere roere, skal stille med samme hold hver gang - ellers er der tale om et nyt hold. Der må dog gerne byttes pladser i båden fra gang til gang.

Begreber

Løbsstart:

Løbsstart er kl. 19:00 - hvor løbsuret startes til tiden 00:00

 

 

Handikap:

Den tid der går fra "løbsstart" til din start

 

 

Starttid:

Det tidspunkt hvor du skal starte - ifølge løbsuret

 

 

Forventet rotid:

Den hidtil bedste rotid.

 

 

Faktisk rotid:

Den tid du faktisk brugte til at ro turen på

 

 

Måltiden:

Måltiden sættes til hhv. 60 og 30 minutter. Dvs. at roerne der holder deres "Forventede rotid" kommer i mål til tiden 60 / 30
Det betyder at 60 / 30 er den største "Forventede rotid" man kan få tildelt.
Det betyder også at opløbet altid er umiddelbart før hhv. kl. 20.00 og kl. 19:30