Ry Roklub

Fredninger
Af: 7 - Per Hallum Rev.: 07.10.2014
Udskriv | Send | Hits: 23306 |
 

Roning er ikke tilladt på følgende vandflader på grund af fredning:

 • En 100 m. zone omkring Emborg Odde i Mossø
 • Saltenlangsø, opstrøms for vejbroen
 • Andebugten i det nordøstlige hjørne af Guden Sø ud for fiskerhusvejen
 • Andebugten i Birksø
 • En 50 m. zone omkring Horskær Spids i Knud Sø
 • Den inderste del af Rosvig
 • En 50 m. zone omkring Alø ud for Dymæs
 • En 50 m. zone omkring Bregnø vest for Møgelø
 • Bugten på nordsiden af Stigsballe Hoved
 • Skibsted - vigen i paradiset
 • En 50 m. zone omkring øen (kaldet Kongsholm) mellem Kongsholm og Assinghoved i Brassø. Passage i sejldybet mellem øerne og nordbredden er dog tilladt
 • Østlige 2/3 af Sminge Sø

Der er på flere af stederne opsat skilte med "Sejlads forbudt" - disse skilte pilles ned i vinterhalvåret for at skåne dem mod is, MEN sejladsforbudet gælder også om vinteren.

For strækningen Tørring - Mossø skal sejladstilladelse søges hos Vejle amt inden 31/12 året før sejladsen, ellers er det håbløst at få en tilladelse - adr.: Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle.

 

Gudenåkomiteen har udarbejdet et kort som viser sejladsbetingelserne i hele åsystemet ved at tænde og slukke relevante lag. Se det her