Ry Roklub

Private både
Af: 7 - Per Hallum Rev.: 17.04.2012
Udskriv | Send | Hits: 8457 |
 

Der er mulighed for opbevaring af private både i klubhuset. Typisk er der tale om opbevaring af private kajakker og enkelte scullere.

Tilladelser uddeles af kajakudvalget og outriggerudvalget, tilladelserne dækker ét år ad gangen. Ansøgning indsendes hvert år i februar måned - inden den 1. marts.

Der har endnu ikke i klubbens historie været problemer med med at få plads til opbevaring af det ønskede antal både. Der er dog udarbejdet en fordelingsnøgle i det tilfælde at der bliver pladsknaphed.

Reglerne for opbevaring, samt fordelingsnøglen fremgår af Klubreglementet pkt 8.3

Ansøgningsskemaet kan hentes her - det fremsendes til kajakudvalget ved Frank H Hansen.