Ry Roklub

Transportforsikring
Af: 7 - Per Hallum Rev.: 24.04.2016
Udskriv | Send | Hits: 7851 |
 

Af Poul Lervad

I denne artikel kan du læse mere om klubbens regler og de nuværende forsikringsforhold.

Heldigvis er båden på billedet ikke Ry Roklubs, men den blev totalskadet på grund af dens udhæng over bådtrailerens bagende, som under svingning stødte mod noget hårdt.

Den grundige læser vil hurtigt opdage, at klubreglementet også på dette punkt trænger til at blive ajourført. Et arbejde som bestyrelsen er i gang med.

Fælles forsikring med DFfR
Dansk Forening for Rosport har på vegne af dens medlemsklubber indgået en aftale med forsikringsselskabet Tryg. Aftalen beskriver de nærmere vilkår og muligheder for, hvornår og hvordan klubberne kan tegne forsikring, når klubbens både skal transporteres.

Forsikring handler kun om transport, og der betales særskilt præmiebeløb for hver båd (ud fra dens værdi), og forsikringen dækker kun, hvis der betales forud for hver eneste transport, uanset om transporten foregår i Danmark eller til udlandet.

Læser du nærmere om denne forsikringsaftale, vil du bl.a. også forstå, hvorfor klubbens bådpark hvert eneste år bør værdiansættes.

Procedure for forsikring
Proceduren med at skulle tegne forsikring i hvert eneste tilfælde er lidt besværlig, og for at være sikker på at kunne nå det hele, skal den indledes i god tid før turen. Henvendelse om forsikring sker til Allan Bramming.

Særskilt aftale
Ry Roklub har særskilt i Tryg forsikring tegnet en erhvervsforsikring. I denne police indgår en skadesdækning under transport af klubbens både i Danmark.

Aftalen blev indgået i maj 2005, og bestyrelsen er først nu (efterår 2007) blevet opmærksom på, at klubreglementets afsnit om bådforsikring samtidig burde være ændret.

Forsikringspolicen beskriver nemlig, at forsikringen omfatter skader "under ophold af højst 24 timers varighed i forbindelse med transporten".

Transport ikke dækket i DK
Klubreglementet beskriver i sin nuværende udformning, at transport inden for landets grænser er dækket af klubbens forsikring, men det er altså IKKE rigtigt.

Læs selv nærmere uddrag om denne forsikringsaftale. Læs også de ledsagende punkter, hvoraf fremgår vigtigheden af, at bådene er korrekt og forsvarligt fastgjort m.v. og i hvilke tilfælde, forsikringen IKKE dækker.

Bestyrelsen vil i løbet af efteråret overveje og undersøge mulighederne for at udvide den tidsmæssige udstrækning af opholds-/transportperioden, så det hele gøres nemmere at administrere og ikke hæmmer medlemmernes lyst og muligheder for at tage på ture, uden at skadesdækningen derved forringes.