Ry Roklub

Bestyrelse
Af: 163 - Frank Haupt Hansen Rev.: 27.02.2008
Udskriv | Send | Hits: 9271 |
 

Formand


747 Susanne Dixen
susanne.dixen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem


1393 Thomas Balle Kristensen
thomasballekristensen@hotmail.com

Kasserer


1247 Helene Noe Bielack
helene.noe.bielack@gmail.com

Bestyrelsesmedlem


602 Torben Lindeschouw
gatl@post12.tele.dk

Bestyrelsesmedlem


697 Lisbet Bjerregaard
0506lbj@gmail.com

Bestyrelsesmedlem


1286 Carsten Riis
c.riis@privat.dk

Bestyrelsesmedlem


1263 Lene Brandt
brandt@gefiber.dk

Bestyrelsen består af syv medlemmer, som vælges direkte på generalforsamlingen.
Til de fem af posterne skal der vælges aktive medlemmer.
Bestyrelsen repræsenterer og leder roklubben i alle anliggender. Den udfærdiger nødvendige reglementer, forvalter roklubbens midler og er bemyndiget til optagelse af lån til brug ved køb af materiel, samt prioritering af klubhus.
Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg og udnævne medlemmer til varetagelse af specielle opgaver.